Certyfikaty

Nasza firma posiada niezbędne zgody i certyfikaty na oferowane produkty.

  • PN-EN ISO 3834-2
    Certyfikat spawalniczy zapewniający o spełnieniu norm najwyższej jakości spawania.
  • EN 1090 EXC3
    Certyfikat spawalniczy uprawniający do wykonywania konstrukcji spawanych w klasie wykonania do EXC 3